Dev güneş enerjisi projesinin kazananları belli oldu

GUNDER-ISES-LOGO-0101-1024x723[1]

Dev güneş enerjisi projesinin kazananları belli oldu

Bugün gerçekleşen YEKA yarışmasını  Kalyon Enerji ve Hanwha Q CELLS şirketleri kazandı

Hem Türkiye hem de küresel güneş enerjisi sektörü tarafından merakla beklenen yarışma sonuçlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bugün gerçekleştirilen, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları modeline dayalı güneş enerjisi yatırımı yarışmasını Kalyon Enerji ve Hanwha Q CELLS şirketlerinden oluşan konsorsiyum kazandı.

Şirketler kazandıkları bu başarı ile Konya’nın Karapınar bölgesinde 1.000 MW gücünde güneş enerjisi santrali inşa etme ve bu santralde üretilecek elektriği 15 yıl boyunca kilovat-saat başına … ABD Dolar-sentlik fiyat üzerinden satma hakkı ve 30 yıl kullanım hakkı elde ettiler.

Bununla birlikte YEKA düzenlemesi yarışmanın kazananlarına Türkiye’de yüksek teknolojiye dayalı yatırım yapma anlamında da önemli yükümlülükler getiriyor.

Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemedeki şartlar gereğince konsorsiyumun Türkiye’de güneş modüllerinin tüm bileşenlerini kapsayacak şekilde yıllık en az 500 MW’lık üretim kapasitesine sahip olması ve  yüzde 80 oranında Türk mühendislerin çalıştığı bir Ar-Ge merkezi kurması gerekiyor.

Kalyon Enerji ve Hanwha Q CELLS konsorsiyumunun projeyi hayata geçirmek için yapacağı yatırım tutarının 1,3 milyar dolar düzeyinde olacağı öngörülüyor.

Yarışma sonrası konu hakkında değerlendirmede bulunan Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, YEKA modelinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamada yerli ve yenilenebilir kaynakların ağırlığını artırmaya yönelik dönüşüm hedefinin en önemli parçalardan biri olduğunun altını çizdi.

 

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli sözlerini şu şekilde sürdürdü;

”Öncelikle Türkiye güneş enerjisi sektörünü temsilen yarışmayı kazanan Kalyon Enerji ve Hanwha Q CELLS şirketlerini buu önemli başarılarından dolayı kutluyoruz. Bakanlığımızın da çok önem verdiği bu projenin belirlenen sürelerden daha önce tamamlanacağına şüphem yok.  Yarışmanın sonuçlanması ile Türkiye güneş enerjisi yatırımları, daha da önemlisi yerli ve milli bir güneş enerjisi sanayisi oluşturma hedefinde şimdiye kadarki en büyük adımını atmış oldu.

Yarışma sonucunda 19.ncu turda fiyat teklifi psikolojik 7 ABD Dolar-sent sınırının altına inerek 6,99 Dolar-sent olarak gerçekleşti. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki teklif sahipleri içerisinde en yüksek yabancı ortaklık oranı yüzde 50-50 ile Kalyon – Hanhwa  Q CELLS ortak girişim grubu idi. Dolayısı ile bu yatırımın yapılması ile en yüksek oranda yabancı sermayenin de Türkiye’ye girişi bu sonuçla ortaya çıkıyor. Bu sonuç yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bu yatırımın 650 milyon dolarının yabancı sermaye olarak ülkemize girişi demek. Bu mutluluk verici bir haber. En geç 36 ay içerisinde işletmeye girmiş 1GW yerli güneş santralimiz, en geç 21 ay sonra işletmeye girmiş yerli 500 MW yerli fabrikamız olmuş olacak.

Konya, Karapınar’da hayata geçecek bu proje yatırım sürecinde gerçekleşecek teknoloji transferi, nitelikli işgücü artışı gibi faydalar sayesinde de Türkiye güneş enerjisi sektörü için önemli bir sıçrama noktası yaratacak ve  ülkemizin bu alandaki gelişimine çok önemli düzeyde hız kazandıracak.

Yarışmada oluşan rekor düzeydeki bu düşük fiyat ise güneşin elektrik üretiminde diğer kaynaklarla rekabet edebilecek seviyeye ulaştığının yeni bir kanıtı oldu.

Dünyada henüz hiçbir ülkede ulaşılamamış bu ölçekte dev bir projenin Türkiye’de başlayacak olması ve yüksek teknolojiye dayalı önemli miktarda dış yatırımın çekilecek olması aynı zamanda uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisinin geleceğine olan güveninin de önemli bir göstergesi oldu. Kazanan ülkemizdir, hayırlı uğurlu olsun..’’

Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi Şubat ayı sonu itibari ile 899 MW’a, güneşin toplam kapasite içindeki payı ise yüzde 1,1’e ulaşmıştı.

Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemeler güneş enerjisinden üretilen elektriğe kilovat-saat başına 13,3 ABD Dolar-sentlik alım garantisi sağlıyor. Bu rakam santrallerde kullanılan ekipmanların yerlilik oranına göre artış gösteriyor.

 

GÜNDER HAKKINDA:

1991 yılında kurulan Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu’nun (International Solar Energy Society – ISES) Türkiye Bölümü olarak, 3335 sayılı Uluslararası niteliklerdeki teşekküllerin kurulması hakkındaki Kanunun 1. Maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı kararı ile temsile yetkilendirilmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Görev Birimleri’nde (IEA SHC ve IEA-PVPS) Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek üzere de atanmış olan GÜNDER, üyesi olduğu TOBB İklimlendirme Meclisi, Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği (SolarPower Europe) ve Avrupa Güneş Isıl Sanayi Federasyonu (ESTIF) örgütleri ile de uyumlu işbirliği içinde çalışırken; hem toplumun tüm kesimlerini etkin bir şekilde bilinçlendirmek ve güneş enerjisinden yararlanılmasını yaygınlaştırmak, hem de sektörün sağlıklı gelişimi için oto kontrol mekanizmalarını da kurgulayarak üretimden uygulamaya tüm süreçlerde haksız rekabeti önleyici, kaliteyi artırıcı, güneş enerjisi sanayinin gelişiminde rol oynamak için bütünleşik çalışmalar tasarlamakta, güneş enerjisi sanayimizin tüm taraflarının eşgüdümünde uygulamaya geçirmektedir.

GÜNDER; Türkiye’de güneş enerjisi sistemlerinin üretimi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Sektörel gelişim ve bilgilendirme toplantıları, çeşitli sempozyum, çalıştay, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenleyerek ya da başka kuruluşlar tarafından düzenlenen faaliyetlere katılarak veya katkıda bulunarak, güneş enerjisi ile ilgili farkındalığın artması ve bu konudaki çabaların etkili hale gelmesini ve mevzuat gelişimine katkıları ile de sektörün sağlıklı büyümesini sağlamaya çalışmaktadır.

Temsil ettiği tüm değer zinciri ile güneş enerjisinin sesi GÜNDER; günümüzde, kamu kurum ve kuruluşlarından konuyla ilgili personeller, konu ile ilgili akademisyenler, güneş enerjisi ile ilişkili alanlarda üretim ve ticaret yapan sanayicilerden müteşekkil üyeleri, düşük karbon ekonomisine katkıları ve yüksek büyümede kaldıraç fonksiyonları ile önemli sivil toplum kuruluşudur.

 

 

Yazar
728x90, oluşturulma 25.07.2010
Bu Haberi Yorumlayın

*

Top kredigo